stae

Stichting Top Athletiek Eindhoven

is er op uit om gericht ondersteuningsmogelijkheden voor de talenten van Eindhoven atletiek en verenigingen in de regio te creëren. Door de stichtingsvorm waarborgen we onafhankelijkheid en blijven atleten dus ook gewoon lid van hun respectievelijke vereniging. Daar waar de vereniging zich vooral bezig houdt met  het aanbieden van atletiek als breedtesport voor alle groeperingen in de samenleving wil de STAE zich sterk maken voor het talent met ambities die met wat meer aandacht, geld en middelen de “ jump”  kunnen maken naar de internationale top.